Bruto domači proizvod v prvem četrtletju leta 2019 večji za 3,2%

Foto: pixabay.com

Statistični urad Republike Slovenije je sporočil, da je bil bruto domači proizvod (BDP) v prvem četrtletju letošnjega leta za 3,2% višji kot v enakem obdobju leta 2018. Od zadnjega četrtletja leta 2018 pa se je BDP povečal za 0,8%.

Povečala se je tudi domača potrošnja

V prvem četrtletju leta 2019 se je domača potrošnja glede na enako obdobje lanskega leta povečala za 1,8 %. To je bila najnižja rast domače potrošnje v zadnjih treh letih. Na slabo domačo potrošnjo so vplivale bruto domače investicije, ki so bile za 1,3 % nižje kot v 1. četrtletju leta 2018. K temu so pripomogle spremembe zalog, ki so k rasti BDP pripomogle v negativnem smislu in to za kar 2,1 %.

Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečala za 9,3 %, od tega so se najbolj povečale investicije v gradbene objekte in to za 18,1 %. Investicije v stroje in opremo so se v primerjavi s prvim četrtletjem leta 2018 v letu 2019 povečale za 4,0 %. Zmerno so se v prvem četrtletju leta 2019 povečale investicije v transportno opremo kot v druge stroje in opremo.

Na spletni strani SURS-a so še zapisali, da se je končna potrošnja povečala za 2,9 %, kar predstavlja nekoliko višjo rast kot v preteklih treh četrtletjih. V okviru končne potrošnje so se glede na gibanje v prejšnjih četrtletjih izraziteje povečali izdatki za končno potrošnjo gospodinjstev – 2,6 % in izdatki za končno potrošnjo države – 3,6 %.

Višja rast izvoza

Prvo četrtletje leta 2019 je prineslo tudi višjo rast izvoza, ki je bila v tem obdobju 7,4 %. Ob tem povejmo, da se je povečal tudi uvoz po nižji stopnji – 6,4 %, kar je pripeljalo do visokega zunanjetrgovinski presežek. Ta je k rasti BDP prispeval 1,6 %.

Vir: SURS
Vir: SURS
Vir: SURS

 

Vir: Statistični urad RS