Celjanke in Celjani, tudi sami lahko poskrbite za lepšo urejenost vašega kraja

Kot smo na našem spletnem portalu že poročali, 23. marca obeležujemo Mednarodni dan voda. Mestna občina Celje bo ta dan obeležila tudi s tradicionalno spomladansko akcijo čiščenja okolja. Akcija bo potekala v petek, 23. marca in v soboto, 24. marca.

Zato na Mestni občini Celje vabijo vse občane, da po svojih zmožnostih nekaj naredijo za okolje, za katerega smo soodgovorni vsi, da se jim omenjena dneva pridružijo med 9. in 12. uro.S samo akcijo želijo okoljsko ozaveščati tako najmlajše, mladino in tudi starejše, da je pomembno skrbeti za okolje v katerem živimo, hkrati pa želijo spodbuditi prostovoljstvo med ljudmi.
V petek, 23. marca bodo v čistilni akciji sodelovali najmlajši prebivalci Celja, to so otroci, ki obiskujejo vrtce, osnovne in srednje šole. V soboto bo čistilna akcija potekala v krajevnih skupnostih, mestnih četrtih in na Šmartinskem jezeru. Zbirna mesta za občane bodo v posameznih krajevnih skupnostih in v mestnih četrtih, na Šmartinskem jezeru Runtole pri Gradu, Ribiški kot in v Ločah pri opuščeni kmetiji Lebič. Podjetje Simbio d.o.o. je poskrbelo, da bodo vsi udeleženci prejeli vrečke za odpadke in rokavice, ki jih bodo potrebovali pri svojem delu.
Man, Garbage Bag, Garbage, People
Z Mestne občine Celje so sporočili, da čistilna akcija ne bo potekala v KS Aljažev hrib, v KS Medlog, v KS Pod gradom in v Mestni četrti Kajuh. S to akcijo želijo organizatorji očistiti zelenice, pešpoti, otroška igrišča v okolici vrtcev in šol ter druge javne površine. Po končani akciji bo za odvoz odpadkov poskrbelo podjetje Simbio d.o.o.. Poudariti je potrebno tudi, da čistilna akcija ni namenjena zbiranju kosovnih odpadkov iz gospodinjstev, saj lahko občani le-te skozi celo leto oddajo v zbirnem centru Centra za ravnanje z odpadki Bukovžlak. Ob tem opozorimo tudi na to, da lahko vsi, ki nimajo prevoza, enkrat letno v podjetju Simbio d.o.o. naročijo brezplačen odvoz odpadkov, s tem, da izpolnijo elektronski obrazec na strani podjetja ali dopisnico, ki jo prejmejo enkrat na leto.
Ker se na Mestni občini Celje zavedajo, da je varnost udeležencev najpomembnejša, priporočajo, da vsi udeleženci uporabljajo rokavice, v kolikor pa naletijo na ostre predmete s temi ravnajo zelo previdno. V kolikor naletijo na injekcijske igle, nevarne odpadke, kot so posode s kemikalijami, posode ali steklenice z neznano vsebino ali druge odpadke, ki bi lahko bili nevarni, jih naj sami ne odstranjujejo ampak o tem obvestijo osebo, ki usmerja in vodi prostovoljce.

V primeru slabega vremena bo akcija organizirana v petek, 13. in v soboto, 14. aprila.

 
M.I.