Celje bogatejše za novo krožišče na Dečkovi cesti

Foto: MOC

Celje, 18. december 2020 – Od včeraj zvečer je Celje bogatejše za novo krožišče, ki ga je podjetje VOC zgradilo na Dečkovi cesti pri podjetjih Celjski sejem in Inpos. Spomladi bo podjetje opravilo še dela, ki jih trenutno zaradi nizkih temperatur ne morejo izvesti.

VOC Celje je z deli pričelo v začetku decembra, krožišče pa bo nekoliko olajšalo pretok prometa na tem območju, kjer je posebej v času prometne konice velika gneča. Krožišče bo bistveno pripomoglo k bolj varnemu vključevanju prometa (tudi kolesarskega) iz Opekarniške na Dečkovo cesto in obratno. Z novim krožiščem je poskrbljeno za dodatni krak glavnega uvoza na Celjski sejem.

Po besedah celjske občine je posebnost in novost eksperimentalnega krožišča levi zavijalni pas znotraj jedra krožišča, ki je predviden za tiste voznike, ki zavijajo levo z Dečkove ceste proti Opekarniški, vendar jim ne daje prednosti pred prometnim tokom, ki poteka v rondoju.

Vrednost projekta je 145.530 eur. Poleg izvedbe eksperimentalne prometne ureditve z umestitvijo krožišča je podjetje VOC poskrbelo za ustrezno izvedbo odvodnjavanje, ureditev javne razsvetljave in postavitev nove prometne signalizacije. Fino preplastitev cestišča in talne označbe bo izvajalec izvedel spomladi ob ustreznih temperaturah.

M.I.