Celje sodeluje v mednarodnem natečaju EUROPAN17 “Mesta, ki živijo”

Foto: Pixabay.com

2Mestna občina Celje je letos pristopila k sodelovanju v mednarodnemu bienalnemu urbanističnemu natečaju EUROPAN EUROPE za območje stare Cinkarne.

EUROPAN, ki evropskim mestom že 30 let služi kot platforma za iskanje naprednih idej in razvijanje strategij za aktualne prostorske izzive, se po večletnem premoru vrača v Slovenijo. Celje se je kot partnersko mesto pridružilo EUROPAN AUSTRIA in se bo skupaj z mesti Dunaj, Graz in Lochau potegovalo za inovativne rešitve, ki jih bodo snovali mladi arhitekti/ke, urbanisti/ke in krajinski/e arhitekti/ke do 40 let iz vse Evrope. Za mesta in investitorje je EUROPAN orodje za iskanje naprednih arhitekturnih in urbanističnih izvedbenih rešitev. V letošnji izvedbi natečaja EUROPAN je vključenih 52 mest iz 11 različnih evropskih držav.

EUROPAN je znan po drugačnih pogledih in ambicioznih pristopih in v Celje prihaja v prelomnem času, z zelo aktualno temo “Mesta, ki živijo: misliti o arhitekturi s skrbjo za vsa naseljena okolja”. EUROPAN razume skrb kot prizadevanje za ustvarjanje kakovostnih pogojev za vse oblike življenja na tem planetu. Odgovornost načrtovalcev in nosilcev odločanja je, da razvijejo celostne strategije za pravično in skrbno prihodnost. Lokacija stare Cinkarne, ki jo natečaj obravnava, predstavlja skorajda nepremostljiv izziv – je bujna, zelena in na samem robu starega mesta, a tudi izjemno onesnažena in že desetletja v čakanju na boljšo prihodnost.

EUROPAN AUSTRIA x SLOVENIA

CELJE – The promise of inhospitable lands, več informacij na:

https://www.europan-europe.eu/en/session/europan-17/site/celje-si

Presskit Europan

https://gofile.me/3L9Em/dX9p4pYah

Natečajno območje EUROPAN 17 Celje se nahaja na lokaciji, kjer je včasih obratovala Cinkarna. Metalurško – kemični procesi, ki so tam potekali, so pustili velik pečat in še vedno vplivajo na pogoje in rabo območja. Zaradi negativnih učinkov onesnaženja je lokacija izvzeta iz mentalnega in fizičnega prostora mesta, čeprav se nahaja tik ob historičnem središču mesta, je lahko dostopna in polna vegetacije. Naloga na tem območju zahteva iznajdljivo in večplastno sodelovanje, saj lahko le na ta način premagamo večletni konflikt med industrijo in ekologijo, in s tem preusmerimo tok razvoja mesta.

Kako lahko urbanistični načrt naslavlja tako kratkoročne kot tudi dolgoročne strategije? Kako lahko hkrati razmišljamo o urbanizaciji in varstvu narave? Kako se lahko soočimo z industrijsko preteklostjo, ki je po eni strani mnogim prebivalcem mesta in okolice zagotavljala delovna mesta, po drugi strani pa je imela izjemno negativen vpliv na ekosistem? Kako se spoprijeti s tem ogromnim onesnaženjem, ki mesto obremenjuje že desetletja? Kako obrniti negativne demografske trende in privabiti mlade, izobražene ljudi nazaj v mesto ter kakšne panoge razvijati, da bi pritegnili nove investitorje? Kako obstoječe objekte in infrastrukturo videti kot izhodišče za nadaljnji razvoj tega območja, ki je strateškega pomena za Celje?

Ostale lokacije v Avstriji, ki sodelujejo v okviru Europan Austria X Slovenia:

DUNAJ – The Urban Weave, več informacij na:

https://www.europan-europe.eu/en/session/europan-17/site/wien-at-2

LOCHAU – Where the wilderness still thrives, več informacij na:

https://www.europan-europe.eu/en/session/europan-17/site/lochau-at

GRAZ – Transformative Milieus, več informacij na:

https://www.europan-europe.eu/en/session/europan-17/site/graz-at-3

EUROPAN17 v številkah – pomembni podatki

Rok za oddajo natečajnih elaboratov:                     30. julij 2023

Razglasitev rezultatov vseh lokacij:                        4. december 2023

Podelitev nagrad:                                                      marec 2024

Nagradni sklad:                                                         1. nagrada 12.000 € / 2. nagrada 6.000 €

EUROPAN – izvedeni primeri iz tujine v preteklih letih

Dunaj – Wildgarten

https://europan.at/507.html

Belgija – Gembloux

https://www.europan-europe.eu/en/project-and-processes/looking-through

Španija – Baracaldo

https://arquitecturaviva.com/works/estadio-de-futbol-4

 

Mestna občina Celje