Celje z novim atraktivnim trgom pred Tehnoparkom

Foto: MOC

Celje, 3. oktober 2020 – Celje je po odprtju Tehnoparka Celje, sedaj bogatejše za nov atraktiven trg pred samim Tehnoparkom. S tem so na mestni občini Celje (MOC) zaključili evropski projekt »Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju« ter posledično uredili tudi prostor, ki zdaj sije v novi podobi in Celjankam, Celjanom ter obiskovalcem omogoča varno hojo in kolesarjenje.

Projekt so pričeli v Celju izvajati konec avgusta 2019, v tem času so poskrbeli za položitev novih kamnitih tlakov. Na novo je bilo v sklopu projekta tlakovanih okoli 1.800 kvadratnih metrov veliko območje, ki je nadaljevanje pred leti obnovljenega dela starega mestnega jedra. V času del so obnovili tudi vse komunalne vode in na zahodni strani Gubčeve ulice, na odseku med stikom z Lilekovo in navezavo na Cankarjevo ulico, vgradili podzemni sistem za zbiranje odpadkov.Delo je vseskozi potekalo brez zapletov, saj v času del ni bilo najdeno nobeno arheološko najdišče.

Ulica katero so pred letom dni še “krasili” avtomobili je sedaj bogatejša za sedem dreves japonske češnje, ki lahko zrastejo do višine 8 metrov. V MOC si nadejajo, da bodo v času cvetenja, ko se obarvajo v belo-rožnate cvetove dale mestu prav poseben utrip. Ulica je sedaj opremljena tudi z urbano opremo in javno razsvetljavo ter tablami, ki promovirajo hojo.

Foto: MOC

Projekt prometne ureditve tega dela mestnega središča je eden od ukrepov trajnostne mobilnosti, ki smo jih opredelili v Celostni prometni strategiji. S trajnostnimi oblikami mobilnosti zmanjšujemo negativne vplive prometa za okolje in obremenitve s hrupom, skrbimo za večjo varnost občanov in boljšo kakovost zraka. Vse to pomembno prispeva v večji kakovosti življenja v mestu. Naš cilj je tudi v prihodnje postopoma umikati promet iz starega mestnega jedra“, so ob tem povedali na MOC.

Z uredivijo Lilekove in Gubčeve ulice so na MOC želeli umiriti motorizirani promet, zmanjšati število parkirnih mest v mestu, povečati površine za pešce na območju starega mestnega jedra, povečati površine za kolesarje v starem mestnem jedru, izboljšati prometno varnost ter predvsem zmanjšati negativne vplive na okolje.

Uspešna prijava na javni razpis je občini za projekt vreden 1.349.056 evrov prinesla 594.237 evrov nepovratnih sredstev  oziroma skoraj 40 % vrednosti projekta.

M.I.