Celjska Mestna tržnica bo letos pridobila nov trg

Foto: MOC

Mestna občina Celje bo pri Mestni tržnici v starem mestnem jedru letos uredila nov trg, ki bo namenjen različnim dogodkom, hkrati pa bo tržnici zagotavljal več tržnega prostora. Gre za okoli 470 kvadratih metrov veliko območje, ki ga na severni in zahodni strani zaokrožujeta Savinova in Linhartova ulica. Trenutno je tam neurejeno parkirišče, sredi katerega raste mogočni divji kostanj. Pred  tremi leti so zaščitili njegovo rastišče, tako da bo drevo še dolgo ostalo zdravo in močno. V toplih mesecih bo s svojo bogato krošnjo lepo dopolnjevalo podobo novega, atraktivnega trga, ki bo s svojo vsebino prispeval k še bolj živahnemu mestnemu utripu.

Čeprav je bilo že pred desetimi leti to območje v projektu Obnova starega mestnega jedra Celja zasnovano kot urbana, zelena površina, izvedba tega dela trga zaradi zasebnega lastništva ni bila mogoča. Konec predlanskega leta je Mestna občina Celje uspela odkupiti zemljišče, pred kratkim pa je podpisala pogodbo s podjetjem VOC Celje, d. o. o., ki je bilo na javnem razpisu izbrano za izvajalca gradbenih del.

Izvajalec bo obnovil vse potrebne komunalne priključke in celovito preuredil pohodne površine, ki bodo urejene z enovitim, utrjenim tlakom. Sočasno je predvidena izvedba kakovostne urbane opreme in postavitev nove javne razsvetljave. Z deli naj bi začel letos v pomladnih mesecih.

Ureditev trga je ocenjena na okoli 350.000 evrov. Ker je celotno območje starega mestnega jedra razglašeno za kulturni spomenik naselbinske dediščine, bo poseg izveden po pogojih in s soglasjem celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje.

Avtor: MOC