Celjska občina napoveduje okrepitve subvencij za gospodarstvo

Foto: pixabay.com

V tem tednu so se sestali župani občin, ki tvorijo območje Osrednje Celjsko: župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, župan Občine Štore Miran Jurkošek, župan Občine Vojnik Branko Petre, župan Občine Dobrna Martin Brecl, in župan Občine Laško Franc Zdolšek.

Župani so predstavili dosedanje delo, aktivnosti in prizadevanja svojih občin pri spopadanju s težavami, ki jih povzroča epidemija koronavirusne bolezni 19. Dogovorili so se o usklajenem in poenotenem izvajanju ukrepov, ki bi jih morebiti še bilo potrebno sprejeti v prihodnje, o skrbi za socialno ogrožene prebivalce, statusu zaposlenih v javnih zavodih, zaračunavanju najemnin in podobnem.

Vsi navzoči so se zavezali k medsebojni pomoči, še večji složnosti in povezovanju v želji, da bi ljudem olajšali življenje in v čim večji meri ohranili njihovo zdravje.

 Mestna občina Celje bo okrepila subvencije za gospodarstvo

Mestna občina Celje je že sprejela vrsto ukrepov, ki se nanašajo na vse vidike družbenega življenja. Nabor ukrepov sproti širimo in prilagajamo razmeram (Vsi so zbrani na https://moc.celje.si/.). Poleg tega pa bomo okrepili subvencije, ki jih preko javnega razpisa namenjamo za pomoč gospodarstvu in z nediskriminatornimi ukrepi pomagali vsem, ki bodo pomoči potrebni.

Delo v zdravstvenih domovih poteka dobro

Na srečanju županov je bila prisotna tudi direktorica Zdravstvenega doma Celje mag. Alenka Obrul. Direktorica Zdravstvenega doma Celje je predstavila delovanje zdravstvenega doma in vseh zdravstvenih postaj. Povedala je, da glede na situacijo delo v zdravstvenih domovih poteka dobro, usklajeno in brez večjih težav. Zaposleni so složni in si prizadevajo ljudem čim bolj pomagati. Sodelovanje z občinami je prav tako dobro. Občine in občani so sproti obveščeni o vseh novostih pri delovanju zdravstvenih domov.

Vir: MOC