Celjska občina v obnovo vodovodnega omrežja

Foto: pixabay.com

Mestna občina Celje kot lastnica infrastrukture in javno podjetje Vodovod – kanalizacija kot upravljalec javnega vodovoda bosta na območju med Čopovo in Škvarčevo ulico obnovila vodovodno omrežje in vsem uporabnikom na tem območju zagotovila nemoteno dobavo kvalitetne pitne vode.

Podjetje Brahigradnje, d. o. o., ki je bilo na javnem razpisu izbrano kot najugodnejši ponudnik, bo z gradbenimi deli začelo predvidoma v začetku prihodnjega tedna, končati pa jih mora do konca leta. Projekt zajema zamenjavo okoli 1387 metrov vodovodnih cevi ter obnovo in prevezavo obstoječih hišnih priključkov. Obstoječe vodovodno omrežje na tem območju je namreč  že dotrajano in zato nezanesljivo. Preskrba s pitno vodo v času gradnje, ki bo potekala fazno, ne bo motena dlje kot bo nujno potrebno oziroma samo v času prevezovanja priključkov iz starega na novo omrežje. Uporabniki bodo o tem pravočasno obveščeni.

Avtor: MOC