Celjski dom po prenovi invalidom prijazna stavba

Foto: MOC

Mestna občina Celje je v teh dneh končala 2. fazo dvorišča Celjskega doma, kar pomeni končanje zunanje ureditve te historične stavbe.  Po prenovi je stavba pridobila dvignjen plato in navezavo na Ulico XIV. divizije ter dvigalo. S tem je dostop prilagojen tudi invalidom, ki po novem brez težav vstopajo v Celjski dom.

Foto: MOC

Po novem je parkiranje na dvorišču celjskega doma dovoljeno samo še invalidom. Celotna obnova je potekala pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Vrednost projekta je znašala 111.600 evrov in dopolnjuje energetsko sanacijo Celjskega doma, historično obnovo fasade in ostrešja.

Občina v nadaljevanju načrtuje še ureditev kletnih prostorov in prostorov nekdanje cvetličarne ter ambientalno osvetlitev. Za ta projekt so podali prijavo na razpis Ministrstva za kulturo, vendar do sedaj niso bili uspešni, zato iščejo nove vire financiranja.

Foto: MOC

Uredništvo