Celjski kriminalisti sumijo trinajst fizičnih in dvanajst pravnih oseb prejemanja in dajanja podkupnin v zvezi z javnimi naročili

Foto: pixabay.com

Celje, 4. februar 2021 – Kot smo že včeraj poročali so kriminalisti gospodarskega oddelka Sektorja kriminalistične policije PU Celje, v sodelovanju z mariborskimi kolegi ter policisti več policijskih postaj z našega območja izvajali več hišnih preiskav. Danes so na novinarski konferenci predstavili nekaj podrobnosti glede včerajšnjih hišnih preiskav.

Kriminalisti so tako včeraj opravili 15 hišnih preiskav na širšem območju PU Celje, v času katerih so. Hišne preiskave so opravili zaradi utemeljenih sumov korupcijskih kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnin v postopku javnih naročil. Omenjenih kaznivih dejanj je osumljenih trinajst fizičnih in dvanajst pravnih oseb.

Dosedanje ugotovitve kriminalistov kažejo, da so vsaj štirje javni uslužbenci, zaposleni v
subjektih javnega prava, najmanj od leta 2019, od različnih ponudnikov storitev v postopkih javnih naročanj del, sprejemali denarne nagrade, darila ter druge koristi.

Z omenjenimi dejanji naj bi osumljenci zlorabili svoj uradni položaj, v okviru katerega so
pripravljali razpisne dokumentacije, neposredno vplivali na izbiro ponudnikov v postopkih javnih naročanj. Kriminalisti sumijo, da so osumljenci vplivali na izbiro ponudnika z posegom v že prejeto razpisno dokumentacijo ter uradno prejeto in originalno razpisno dokumentacijo določenega ponudnika nadomeščali z razpisnim pogojem vsebinsko ustreznejšo ponudbo.

Kriminalisti sumijo tudi, da naj bi v postopkih naročil majhnih vrednosti uradniki pošiljali
povpraševanja ponudnikom, s katerimi so se vnaprej predhodno dogovorili, da bodo posredovali tako imenovane fiktivne ponudbe, saj niso vsebovale prave volje ponudnika, pač pa so služile zgolj formalnim pogojem izvedbe postopka javnega naročanja z zbiranjem ponudb.

Zaradi storitve kaznivih dejanj jemanja podkupnine grozi osumljenim zapor od enega do petih let ter denarna kazen. Za dajanje podkupnine pa zapor od šestih mesecev do štirih let ter denarna kazen.

M.I.