Celjski mladi raziskovalci letos pripravili 117 raziskovalnih nalog

Foto: pixabay.com

Mestna občina Celje poroča, da je v zadnjem tednu meseca maja in prvem tednu junija potekalo že 43. srečanje mladih raziskovalcev, ki je tudi letos potekalo na daljavo. Na srečanju je 213 raziskovalcev iz osnovnih in srednjih šol Mestne občine Celje ter pridruženih občin uspešno zagovarjalo raziskovalne naloge. Z raziskovanjem so mladi nadgradili svoje znanje in  pridobili dragocene veščine ter izkušnje, njihove raziskovalne naloge – vseh skupaj je 117 – pa so dostopne na spletu in v Osrednji knjižnici Celje.

Z njihovim letošnjim delom so še posebej zadovoljni, saj so se kljub drugačnim pogojem zelo dobro izkazali. Učenci osnovnih šol so pripravili in zagovarjali 45 raziskovalnih nalog iz 16 različnih področjih, dijaki srednjih šol pa so pripravili in zagovarjali 72 nalog iz prav tako 16 različnih področjih. Raziskovalne naloge je ocenjevalo 32 ocenjevalnih komisij, v katerih je sodelovalo 97 strokovnih ocenjevalcev.

V projektu, ki že 43 let poteka pod okriljem Mestne občine Celje, so letos poleg 8 celjskih osnovnih in 9 srednjih šol sodelovale pridružene osnovne šole iz Rimskih Toplic, Šentjurja, Laškega, Loč, Frankolovega in Vojnika. V projektu je sodelovalo 213 mladih raziskovalcev, njihovo delo pa je usmerjalo 85 mentorjev. Na državno srečanje, ki je potekalo 28. in 29. junija v Murski Soboti, se je uvrstilo 57 raziskovalnih nalog. Raziskovalci so bili zelo uspešni, saj so prejeli 10 zlatih, 20 srebrnih in 27 bronastih priznanj.

V prvi polovici septembra načrtujejo organizacijo nagradnega izleta za raziskovalce ter zaključno prireditev s podelitvijo priznanj mladim raziskovalcem. Kot vsako leto bodo izdali tudi Bilten 43. raziskovalnega leta.

Vir: MOC