Celjski NIJZ z roko v roki proti zlorabi psihoaktivnih substanc pri mladoletnikih

Foto: pixabay.com

V Celju so se na tamkajšnji območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), inštitutu Vir in Lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti Celje odločili za akcijo s katero bodo poskušali preprečiti uporabo mamil med mladimi. Težava je, da se je že veliko mladih srečalo z drogami, marihuano naj bi poskusilo že 42 odstotkom 17-letnikov.

Na NIJZ Celje so povedali, da je skrb staršev, da bi njihov mladoletnik poskusil kakšno mamilo upravičena in je prav, da jo vzamejo resno. Strokovnjaki so prepričani, da se v času mladostništva mladi srečajo z čustvenimi kot telesnimi pretresi. Zato se intenzivne spremembe dogajajo tudi v možganih. Ko mladi doživljajo čustveni naboj, želijo raziskovati nove stvari in jih tudi poskusiti. Tako lahko tudi psihoaktivne substance pritegnejo njihovo pozornost.

Strokovnjaki opažajo, da še posebno velik izziv predstavlja tako za mlade kot starše obdobje prehoda iz osnovne v srednjo šolo. V tem času morajo biti starši še posebej pozorni na znake, ki bi nakazovali na tvegano otrokovo vedenje. V tem obdobju se zato staršem odpirajo tudi številna vprašanja in dvomi.

“Odraščanje danes je zelo drugačno, kot je bilo pred 20. leti. Dostop do informacij je izredno hiter, komuniciranje lažje. Obenem so lažje dostopne tudi cone raziskovanja, eksperimentiranja in navsezadnje tudi možnosti za manipuliranje s starši. Mladostnik bi moral imeti jasno in dobro izdelano samopodobo, stabilno izdelana in zgrajena osebna stališča, sposobnost postaviti se zase, oporno in stabilno družinsko okolje, da bi se lahko uspešno soočil z izzivi, ki ga čakajo,” je dejala strokovna vodja na inštitutu Vir v Celju Minka Jazbinšek.

Zadnje raziskave so pokazale, da se je največ mladih starih med 15 in 16 let v Sloveniji srečalo z alkoholom (89 odstotkov), sledi tobak (kar 47 odstotkov) in marihuana, ko jo je poskusilo 25 odstotkov v tej starostni skupini.

Poleg naštetih psihoaktivnih substanc se je potrebno zavedati, da se na trgu v zadnjih letih pojavljajo nove psihoaktivne substance, ki imajo nepojasnjeno sestavo in med uporabniki povzročajo tudi življenjsko ogrožajoče komplikacije. Hitreje ko se otroci ali mladoletniki srečajo s kakšno s psihoaktivno snovjo večje posledice lahko ima to za njegov telesni, duševni in socialni razvoj.

Zato strokovnjaki opozarjajo na pomembnost opremljenosti staršev z aktualnimi in realnimi informacijami o drogah, o tem, kako določene substance vplivajo na mladostnika in njegov psihofizični razvoj. Tudi glede uporabe alkohola, tobaka in prepovedanih drog morajo imeti starši jasno oblikovana stališča. Starši morajo tudi ustvariti čustveni prostor za bližino in pristen stik starša z otrokom. Pozorno starševstvo tudi pripomore, da starši bistveno prej odkrijejo nenavadno dogajanje pri mladoletniku.

Če se staršem zalomi pri odkrivanju težav pri mladoletniku je pomembno, da ne čakajo ampak čim prej poiščejo ustrezno strokovno pomoč in oporo, ki bo koristila tako mladoletniku kot družini. Pomoč lahko starši ali mladoletniki najdejo pri šolskih svetovalnih delavcih, šolskemu zdravniku in po novem tudi v centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki se letos vzpostavljajo v Sloveniji pri številnih nevladnih organizacijah in v svetovalnicah.

M.I.