Cene glavnih dveh energentov še naprej 1 evro na liter

Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki začne veljati 22. septembra 2020.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v 6. členu Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije.

S predloženo uredbo se spreminja trošarina:
• za bencine zviša z 0,36842 evra/liter na 0,37701 evra/liter oziroma za 0,00859 evra/liter in
• za plinsko olje za pogon zviša z 0,36442 evra/liter na 0,38767 evra/liter oziroma za 0,02325 evra/liter.

S spremembo zneskov trošarin se cene glavnih dveh energentov ne bodo zvišale in bodo še vedno znašale 1 evro na liter.

Vir: Ministrstvo za finance