Center Laškega razbremenjen tovornega prometa do pivovarne

Sprostitev prometa čez most v Marija Gradcu. (Foto: Aleksander Truppel Ilić)

Marija Gradec, 13. februar 2021 – Včeraj točno ob 12,00 je stekel promet skozi novozgrajeni most čez reko Savinjo v Marija Gradcu. S sprostitvijo prometa je občina Laško zagotovila povezavo med glavno cesto Laško–Šmarjeta na desnem bregu Savinje s cesto Laško–Breze–Šentjur na levem bregu.

Gradnja 123 metrov dolgega mostu se je pričela v mesecu februarju 2019. Ob mostu je bilo zgrajeno tudi novo trikrako semaforizirano križišče, ki most povezuje z obstoječo glavno cesto G1-5. Most bo pomenil razbremenitev tovornega prometa skozi center Laškega, kar bo pomembno vplivalo na izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev mestnega jedra v Laškem. Namreč ves tovorni do Pivovarne Laško in pa tranzitni promet po cesti Laško–Brezje–Šentjur v prihodnje ne bo več potekal skozi središče Laškega temveč po novo zgrajenem mostu.

Vrednost projekta je znašala nekaj več kot 6,5 milijona evrov. Gradnja mostu je bila izvedena v okviru projekta nadgradnje železniške proge Zidani most–Celje, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.

Vir: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo