Center Rogaške Slatine bogatejši za nov most, ki ga povezuje z obvoznico

Foto: Občina Rogaška Slatina

Center Rogaške Slatine je v teh dneh dobil tudi povezavo z zunanjo obveznico preko lokalne ceste, ki pelje iz Zdraviliškega trga in v nadaljevanju po Stritarjevi ulici na priključek v naselju Irje. Gre za precej obremenjena vpadnico, zato se občini zdi smiselno, da so tudi voziščni elementi kvalitetno izvedeni na teh odsekih cest.

Na občini so že več let ugotavljajo, da obstoječi most na tej cesti na Zdraviliškem trgu ni več sposoben prevzemati obremenitev množice različnih vozil. Zato je občina naročila projektno dokumentacijo za novi most. Na javnem razpisu izbrani izvajalec, podjetje Tadina gradnje iz Rogaške Slatine, je vsa dela izvedlo v pogodbenem roku dveh mesecev.

V sklopu investicije so bili zgrajeni novi oporniki, voziščna konstrukcija, ki je razširila vozišče na 5,5 metrov s pločnikom širine 1,5 metra. Vsebino projekta je predstavljala tudi kamnita zaščita brežin Irskega potoka. Posebna pozornost pa je bila dana tudi hortikulturni ureditvi okolice.

Celotna investicija, vključno s projektno dokumentacijo, nadzorom in izvedbo gradbeno obrtniških del, je stala 165.000 evrov. Potrebna sredstva so bila zagotovljena v proračunu Občine Rogaška Slatina.

Vir: Občina Rogaška Slatina