Center za rehabilitacijo invalidov Celje in mladi z roko v roki

Center za rehabilitacijo invalidov Celje je pričel z izvajanjem programa Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela, za katerega se uporablja ime Prehod mladih.  Že mladi, ki lahko na trg dela vstopajo brez kakršnihkoli omejitev, danes težko najdejo svoj položaj na trgu dela. Veliko težje pa je to za skupine mladih s posebnimi potrebami, zato je CRI Celje pričel izvajati omenjeni projekt, s katerim bi tem skupinam mladih pomagal pri prehodu iz šolanja na trg dela.

Sam projekt  Prehod mladih bo potekal v obdobju med 2018 in 2021 na območju celotne Slovenije. CRI Celje pa se je v projekt vključil kot izvajalec zaposlitvene rehabilitacije in partner v samem projektu. CRI bo sodeloval pri izvajanju vseh aktivnosti projekta Prehod mladih in to na območju Celja in Sevnice.
Workplace, Team, Business Meeting
 

Republika Slovenija in Evropska unija bosta sofinancirala omenjeni projekt, v katerega bi se naj vključilo 2100 mladih, ki spadajo v skupino oseb s posebnimi potrebami. Osebe, ki se bodo v projekt vključile bodo mlajše od 29 let.

S tem projektom želijo mladim osebam s posebnimi potrebami zagotoviti večjo socialno vključenost in oblikovati enotno podporno okolje kot vmesni element med šolo in trgom dela. Tako bi te skupine po končani vključitvi v projekt imele vse možnosti, da se v celoti povežejo s trgom dela. Bo pa projekt zajemal celosten pristop in sistemske vsebine, da bodo mladi lahko te cilje tudi dosegli. Cilji h katerim bo strmel sam projekt pa so naslednji: pridobivanje kompetenc mladih s posebnimi potrebami, njihova čimprejšnja aktivacija in približevanje trgu dela ter ozaveščanje in motiviranje delodajalcev za zaposlovanje teh skupin mladih.
M.I.