Občinska organizacija Socialnih demokratov Ilirske Bistrice je podala sklep na predlog izključitve Emila Rojca iz stranke Socialnih demokratov, ki ga je podal Mladi forum SD. Navajajo, da je predlog postopkovno napačen in temelji na napačnih ter neutemeljenih trditvah, zato menijo, da je žaljiv. Občinska organizacija ne more sprejeti, da si predlagatelji, ki ponižujejo lastne ljudi z etiketami fašistov, dovolijo sebe postavljati v položaj presojevalca moralnih načel. “Ravno tako kot naši poslanci nočejo sodelovati z ljudmi, ki jih žalijo s fašisti, se tudi člani SD iz Ilirske Bistrice sprašujemo, ali še želimo sodelovati z ljudmi, ki nas označujejo za fašiste?” Je Mladi forum SD pozvala Občinska organizacija. Nadzornemu odboru SD pa so predlagali, da se predlog za izključitev bistriškega župana Emila Rojca zavrže.

Župan Ilirske Bistrice Emil Rojc je že dolgo trn v peti matični stranki SD, saj odkrito nasprotuje ilegalnim migracijah, s katerimi se vsakodnevno sooča v svoji občini, hkrati pa pohvali tudi sedanjo vlado, ki je probleme sposobna reševati. In hkrati odkrito priznava, da je njegova dolgoletna stranka že dolgo stran od tistega, kar naj bi bila. Zato si je nakopal sovraštvo centrale iz Ljubljane, Mladi forum pa je proti njemu sprožil postopek izključitve. Toda v prizadevanjih ga je podprl matični odbor SD Ilirska Bistrica, vnela se je prava vojna.

Občinska organizacija Ilirska Bistrica v sklepu navaja, da je predlog izključitve župana Emila Rojca s strani Mladega Foruma SD, postopkovno napačen. Kot prvo navajajo, da je dokument podmladka SD brez glave v dokumentu. Kot pravijo iz dopisa ni razvidno, kdo je dokument poslal, niti ni razvidno, komu je namenjen. Menijo, da je dopis za nadzorni odbor brezpredmeten. V nadaljevanju opozarjajo, da dopis ni bil podpisan in je po njihovem mnenju brezpredmeten kos papirja na osnovi katerega nadzorni odbor ne more pričeti postopka izključitve. Sklepajo, da je nadzorni odbor pričel postopek na osnovi neverodostojnega dokumenta, kar je v nasprotju s tretjim odstavkom 9. člena statuta SD. V nadaljevanju so obrazložili, da je v enem dokumentu naveden predlog izključitve, medtem ko je podpis predsednika nadzornega odbora pripet kot slika v drugi datoteki. Sprašujejo se, če je Jure Meglič z dopisom sploh seznanjen in da takšen dopis nikakor ne bi smel biti veljaven.

Občinska organizacija Iliriske Bistrice v nadaljevanju obrazloži, da si predlagatelj v svojem predlogu za izključitev, napačno razlaga 3. odstavek 9. člena Statuta Socialnih demokratov, v katerem je navedeno: “Obrazložen pisni predlog za izključitev lahko poda vsaka članica ali član stranke oz. vsak organ strank”.  To pomeni, da predlagatelj Mladi Forum SD ne more podati predloga, oziroma ne more biti predlagatelj za izključitev članice ali člana SD, saj je v Statutu SD obravnavan le kot forum in ne kot organ stranke. V nadaljevanju trdijo, da predlagatelj v svoji trditvi tako ne navaja konkretnih priložnosti ob katerih naj bi Rojc kršil omenjeno določilo. “Splošno znano je, da Rojc tega ni storil,” opredeljujejo. Opozarjajo, da predlagatelj ne pove, kateri organ stranke naj bi Rojca opozoril. Po njihovih informacijah do sedaj noben organ stranke Rojcu ni izdal nobenega disciplinskega opozorila. “Iz navedenega sledi, da je trditev neutemeljena, neresnična in je zato žaljiva,” so zapisali.

Avtorica Sara Rančigaj, več lahko preberete tukaj.