Cinkarna Celje dosegla Prvo kotacijo na Ljubljanski borzi, kar pomeni stopničko višje pri poslovni uspešnosti!

Foto: Ljubljanska borza

Celje, 11. februar 2021 – Ob Prvi kotaciji Cinkarne Celje d.d. na Ljubljanski borzi so slednji pripravili okroglo mizo “Kapitalski trg kot gonilo razvoja”. Na Ljubljanski borzi so prepričani da gre v tem primeru za 23 milijonov evrov spečega kapitala. Prvo kotacijo predstavljajo najboljši izdajatelji, ki izstopajo po likvidnosti, velikosti, transparentnosti in mednarodni prepoznavnosti. Prvi kotaciji, oblikovani z namenom povečanja prepoznavnosti najboljših slovenskih izdajateljev med slovenskimi vlagatelji, se sedaj pridružuje tudi Cinkarna Celje, d.d.

Kotacija na Ljubljanski borzi je za podjetja še kako pomembna, saj s tem ustvarjajo rast in razvoj svojega podjetja. S Prvo kotacijo pa podjetje potrdi navišje standarde, za investitorje takšna kotacija predstavlja varnost, podjetje pa postane paradni konj domačega kapitalskega trga.

Na okrogli mizi je sodeloval tudi predsednik uprave Cinkarne Celje Aleš Skok, ki je ob tem povedal: ”Z veseljem tudi na ta način potrjujemo, da sodimo med najboljše družbe v državi, v mednarodnem merilu pa tudi med najuspešnejše v panogi, kjer nastopamo. Vstop v Prvo kotacijo je še stopnička višje k poslovni odličnosti, za katero stremimo. Tudi v prihodnje se bomo trudili upravičevati visoko stopnjo zaupanja vseh deležnikov, postati zanimivejši za obstoječe in nove vlagatelje ter s tem še povečati privlačnost naše delnice.”

S to kotacijo se je Cinkarna Celje pridružila vodilnim podjetjem, ki izstopajo po likvidnosti transparentnosti, velikosti in mednarodni prepoznavnosti. To predstavlja tudi dodatno skrb podjetja za svoje delničarje, zaposlene in posledično za razvoj celotnega gospodarstva. Ob tem je predsednik uprave Ljubljanske borze Aleš Ipavec povedal: ”Veseli nas, da se bo Prva kotacija povečala za družbo, ki se jasno in odgovorno zaveda pomena nadstandardnega obveščanja, urejenega korporativnega upravljanja in rednega komuniciranja z vlagatelji, kar je predpogoj za zadovoljstvo delničarjev oziroma privlačnost za nove domače in mednarodne vlagatelje.”

Na okrogli mizi sta poleg Aleša Skoka – Cinkarna Celje, Aleša Ipavca – Ljubljanska borza, sodelovala še Blaž Brodnjak – Nova Ljubljanska banka in Igor Masten – ekonomist in profesor z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.Vsi sogovorniki so si bili edini, da je za Slovenijo še kako pomembno, da aktivira 23 milijard spečega kapitala.

Blaž Brodnjak je ob tem povedal, da Prva kotacija za NLB pomeni, kot bi živeli na drugem planetu in jim omogoča tekmovanje z bankami v regiji z ramo ob rami. Prepričan je tudi, da je v Sloveniji poleg davčnih spodbud za prebivalstvo potrebno izvesti še premišljen pokojninski sistem.

“Zadnjih sprememb naraščanja depozitov na bankah ne smemo interpretirati kot trend. Precejšen del finančnih transferjev, ki jih država daje kot kompenzacijo za izpad dohodkov, konča na bančnih računih,” je izpostavil ekonomist in profesor z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani Igor Masten. Masten je v nadaljevanju svoje razmišljanja še dodal: “Dokler se to ne bo zgodilo, se racionalen posameznik ne bo izpostavil tovrstnemu tveganju. Slovenija je po globini svojega kapitalskega trga še vedno v fazi razvoja, od dodatnega poglabljanja pa lahko pričakuje pozitivne učinke na rast BDP in povečanje blaginje.”

Celotni video okrogle mize vam je na voljo na spodnji povezavi:

https://youtu.be/LOPA9UoSDRQ

Vir: Ljubljanska borza