Cinkarna Celje mora zaradi zadnjih rezultatov izvesti dodatna vzorčenja pod Odlagališčem nevarnih odpadkov Bukovžlak

V minulih dneh je Cinkarna Celje predstavila rezultate ocene »Toksikološke ocene tveganja za ljudi, ki živijo v neposredni bližini Odlagališča nevarnih odpadkov Bukovžlak (ONOB).« Ocena tveganja se je izvajala v obdobju med septembrom 2017 in januarjem 2018.

Težavo z onesnaženjem povzročajo namreč  viseče podzemne vode,  ki bi lahko vplivale na zdravje ljudi, ki uživajo lokalno pridelane kmetijske pridelke pod ONOB-om. Zaradi tega je po navodilih nemškega podjetja CDM Smith Nacionalni inštitut za zdravje, hrano in okolje septembra 2017 izvedel vzorčenje pridelkov, ki jih ljudje pridelujejo pod ONOB-jem.

Analizirali so vsebnost kadmija, svinca, arzena ter cinka, kajti v preteklosti so študije pokazale, da bi to lahko bili onesnaževalci, ki bi pomenili tveganje za zdravje ljudi.

Etna, Lava, Slag, Volcano, Sicily, Italy
Sama študija je pokazala, da sta krompir in korenje pridelana na tem območju vsebovala povečano koncentracijo kadmija. V sami Cinkarni pa ob tem opozarjajo, da so že študije izvedene leta 2001 in 2016 na celotnem celjskem območju pokazale, da sadje in zelenjava na celotnem celjskem območju vsebujeta povečane količine kovin. Zaradi tega je bil zaključek teh študij, da tla na tem območju niso primerna za pridelavo pridelkov, za katere obstaja velika verjetnost kopičenja kadmija, arzena in svinca. Zaradi vsega navedenega v Cinkarni Celje zagotavljajo, da zadnji pokazatelji povečane koncentracije kadmija v korenju in krompirju niso posledica onesnažene viseče podzemne vode, ki priteka iz ONOB.

Zaradi tega bodo v Cinkarni Celje opravili novo vzorčenje tal od vrha do nivoja viseče podzemne vode. V teh vzorcih bodo opravili analizo vsebnosti kadmija in drugih bistvenih parametrov. S to analizo želijo preveriti, če dejansko povečano vsebnost kadmija v kmetijskih proizvodih na tem območju povzroča viseča podzemna voda ali kakšna druga degradacija okolja. Analizo bi naj pričeli letos spomladi in jo končali po eni ali dveh rastnih sezonah. O vseh rezultatih  pridobljenih v analizi, naj bi zainteresirano javnost sproti obveščali.

 
M.I.