Cinkarna Celje v prvem polletju letošnjega leta s slabšim rezultatom kot v enakem obdobju leta 2019

Foto: Cinkarna Celje

Celje 26. avgust 2020 – V prvem polletju so v Cinkarni Celje ustvarili 51 % načrtovanih prihodkov od prodaje za letošnje leto. Po objavljenem nerevidiranem polletnem poročilu so ustvarili 88,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar pa je kljub vsemu 4 % manj kot v enakem obdobju lanskega leta. Iz poročila izhaja, da so ustvarili tudi dobiček iz naslova poslovanja v višini 11,7 milijona evrov, kar je za 22 % manj kot v enakem obdobju leta 2019.

Tudi čisti dobiček, ki je znašal 9,9 milijona evrov je bil v prvem polletju za 21 % nižji kot v enakem obdobju leta 2019. V nerevidiranem polletnem poročilu so še zapisali, da je rezultate poslovanja zvišalo tudi dejstvo, da so letos pričeli s spremenjenim vrednotenjem zalog gotovih izdelkov. To dejstvo bo po navedbah podjetja znižalo rezultate poslovanja v drugem polletju, na letni ravni pa se bo učinek izničil.

M.I.