Civilna zaščita Občine Zreče donirane izdelke namenil ranljivim skupinam, ki jih lahko slednje prevzamejo v Centru za oskrbo ranljivih skupin

Foto: Občina Zreče