Da starši ne pozabite – v Mestni občini Celje se je začel vpis novih otrok v javne vrtce za leto 2018/2019

S 5. marcem 2018 se je v Mestni občini Celje začel vpis otrok novincev v javne vrtce za šolsko leto 2018/2019. Starši lahko otroke novince vpišejo v javne vrtce med 5. in 16. marcem 2018 in to vsak delovnik med 8. in 15. uro na sedežu vrtca Anice Černejeve, na naslovu Kajuhova ulica 5; na sedežu vrtca Tončke Čečeve, na naslovu Mariborska cesta 43/a in na sedežu vrtca Zarja, na naslovu Zagajškova ulica 8. Starši bodo obvestila o izbiri ali neizbiri njihovega otroka za prosta mesta prejeli do 19. 4. 2018.

V šolskem letu 2017/2018 vrtci v Mestni občini Celje izvajajo svojo dejavnost v 15-ih stavbah in to v 106-ih oddelkih, v katere je v povprečju mesečno vključeno 1892 otrok. Od teh bodo letošnjo jesen v šolske klopi prvič sedli otroci rojeni leta 2012 ali tisti starejši otroci, ki imajo odloženo všolanje. V Mestni občini Celje predvidevajo da glede na demografska gibanja pričakujejo, da bodo lahko v šolskem letu 2018/2019 v vrtce prvega septembra vpisali vse prijavljene otroke na tem vpisu. Zaradi tega tudi ne pričakujejo sprememb v obsegu predšolske dejavnosti, v smislu zmanjšanja ali povečanja števila oddelkov.
Font Type Text Kids Children People Learni
Na področju, ki ga pokriva Mestna občina Celje je v institucionalno varstvo v zadnjih petih letih bilo vključenih 80 odstotkov otrok. Da bo bivanje tako na novo vpisanih otrok kot otrok, ki so že vključeni v institucionalne ustanove prijetnejše, bo Mestna občina Celje skladno z Lokalnim energetskim konceptom, nadaljevala s projektom energetske obnove osnovnih šol in vrtcev. Predvsem vrtčevske stavbe so stare že kar nekaj desetletij, zato bodo v sklopu investicijskega vzdrževanja sistematično odpravljene pomanjkljivosti, s katerim bodo zmanjšali rabo energije in emisije CO2. Tako bodo poskrbeli za regulacijo ogrevalnih sistemov, menjavo stavbnega pohištva, toplotno zaščito ovoja stavb, poskrbeli bodo tudi za energetsko učinkovito razsvetljavo.

Tako bo Mestna občina Celje v javno-zasebnem partnerstvu energetsko sanirala tri vrtčevske enote: Vrtec Zarja – enoto Živ Žav, Vrtec Zarja – enoto Iskrica in Vrtec Anice Černejeve – enoto Mavrica.

 
M.I.