Danes lahko narediš nekaj za sočloveka, zato te kot prostovoljca v svoje vrste vabi Rdeči križ Slovenije

Foto: rks.si

Rdeči Križ Slovenije-Območno združenje Celje je zaprosil Celjski mladinski center za posredovanje informacij in iskanju prostovoljcev za pomoč najbolj ranljivim (starejšim, kronično bolnim ipd.) v povezavi z epidemijo koronavirusa.

Iščejo mlajše polnoletne in zdrave prostovoljce, ki bodo dosledni pri upoštevanju pravil NIJZ (umivanje rok, primerna razdalja…). Vpis v bazo poteka s pomočjo Celjskega mladinskega centra, navodila pri izvajanju prostovoljnega dela pa vam bo posredoval Rdeči Križ Slovenije – OZ Celje, kateri tudi zagotavlja varnost in zaščito med delom. Delo se bo izvajalo lokalno v tvojem kraju, vsi prostovoljci pa bodo delo opravljali varno in v skladu s pravili NIJZ.

Prostovoljno delo bo zajemalo: dostavo hrane ranljivim skupinam in pomoč pri delitvi le te; dostavo zdravil za starejše in kronično bolne ljudi v tvojem kraju in seveda še kakšno dodatno nalogo, ki se bo pojavila glede na potrebe.

OBRAZEC ZA PRIJAVO

Vir: Rdeči Križ Slovenije