Danes nakazilo mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok za januar 2021

Foto: pixabay.com

Mesečni temeljni dohodek prejelo več kot 32.000 upravičencev v skupni višini 36 milijonov evrov, izgubljen dohodek zaradi karantene ali varstva otrok pa 1.400 zavezancev v skupnem znesku skoraj 750.000 evrov.

Vlada je 23. 12. 2020 s sklepom podaljšala veljavnost ukrepa pridobitve izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka (MTD) do 31. 3. 2021. Omenjeni ukrep se nanaša na  samozaposlene osebe, družbenike in kmete ki so bili registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve ZZUOOP in dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morejo opravljati ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19. Če so vlogo vložili do 31. 1. 2021 za januar, bo nakazan denar na TRR 10. 2. 2021. Več informacij je objavljenih v posebni novici z dne 5. 1. 2021.

Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok od januarja do marca 2021 pripada tudi od 250 EUR do 750 EUR, a samo, če ne bodo zaprosili za mesečni temeljni dohodek. Ukrepa se namreč izključujeta. Več informacij je objavljenih v posebni novici z dne 5. 1. 2021.

MTD bo 10. 2. 2021 nakazan tudi verskim uslužbencem, ki so v skladu s sedmim paketom oprotikorona ukrepov (PKP7) zaprosili za MTD za obdobje oktober-december 2020, Vlada pa je 14. 1. 2021 s sklepom podaljšala  ukrep do konca marca 2021. Več informacij je objavljenih v posebni novici z dne 19. 1. 2021.

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije