Finančna uprava bo danes, 20. aprila še preostalim zavezancem nakazala delno povračilo nekritih fiksnih stroškov za obdobje januar-marec 2021. Nakazana bo tudi druga tranša povračila izplačanega kriznega dodatka, prvič pa bodo zavezanci prejeli nakazilo povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije.

Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov za obdobje januar-marec 2021 bo danes prejelo 22 upravičencev v skupni višini 1.535.120,22 evrov. Dne 16.3.2021 je nakazilo iz tega naslova prejelo 3.746 zavezancem v skupnem znesku 58.846.429,11 EUR, dne 14.4.2021 pa še 5.513 zavezancev v skupni vrednosti 58.549.057 EUR.

Povračilo izplačanega kriznega dodatka bo prejelo 2.064 zavezancev v skupni višini 4.928.256,45 EUR. Dne 19.3. je nakazilo te pomoči že prejelo 43.870 delodajalcev v skupni vrednosti 44.194.268,51 EUR.

Povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije pa bo danes prejelo 8.201 zavezancev v skupni višini 6.594.422,24 EUR.

Podrobnejše vsebinske informacije o omenjenih ukrepih so objavljene na spletni strani Finančne uprave RS v poglavju »Protikorona ukrepi«.

Vir: FURS

Uredništvo