Na podlagi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz
Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni, ki
ga je vlada Republike Slovenije sprejela danes, bodo od polnoči dalje, na
mejnih prehodih z Republiko Avstrijo vzpostavljene kontrolne točke, ki bodo
delovale po potrebi.

Na območju Policijske uprave Celje bodo kontrolne točke na mejnih prehodih:

Holmec – Grablach (odprt med 5. in 23. uro)
Vič – Lavamund ( odprt med 5. in 23. uro) in
Radlje – Radlpass.

Kontrolne točke bodo vzpostavljene zaradi temeljitejše zajezitve in
obvladovanja nalezljive bolezni.

Vstop v Republiko Slovenijo bo dovoljen tujcu, če bo predložil dokazilo v
slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, ki ne bo starejše od treh dni, o
opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2
(COVID-19), s katerim bo izkazal negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19).

Če tujec dokazila iz prejšnjega odstavka ne bo predložil, se mu bo vstop
v Republiko Slovenijo kljub temu dovolil, če:
– bo njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in
– ne bo kazal jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje,
oteženo dihanje).

Vstop v Republiko Slovenijo bo dovoljen državljanu Re­publike Slovenije in
osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če bo
imel višjo temperaturo od 37,5 °C ali bo kazal jasne znake okužbe zgornjih
dihal (kašelj, kihanje, oteže­no dihanje) se ga seznani z navodili
Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane
Republike Avstrije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh
državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela, čezmejne delovne
migrante, tovorni promet, potnike intervencijskih, ambulantnih in
reševalnih vozil, za tranzit izvajan v obliki organiziranih humanitarnih
konvojev.

Tranzit oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav,
ne bodo mogle zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se ne dovoli.

Vir: Policijska uprava Celje