V sporočilu za javnost je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti danes zapisalo, da bo Zavod RS za  zaposlovanje danes objavil javno povabilo za izvedbo programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih v vzhodni regiji.

Delodajalci bodo lahko prejeli subvencijo za zaposlitev brezposelne osebe, stare do vključno 29 let, s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.

Namen programa je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih iz ciljne skupine za nedoločen čas, s čimer se prispeva k njihovi delovni in socialni aktivaciji.

Za izvajanje programa bo v obdobju 2020 – 2022 na voljo okvirno 3 mio EUR. Sredstva se v celoti zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

Vir: gov.si