Danes podpis pogodbe za gradnjo druge cevi Karavanškega predora

Foto: DARS

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) in družba Cengiz Insaat Sanayi Ticaret A. S. bosta danes podpisala pogodbo o gradnji druge cevi Karavanškega predora. Gre za 120.228.101,15 evrov vreden projekt za katerega mora izvajalec po navedbah DARS-a družbi do 27. februarja 2020 dostaviti ustrezno bančno garancijo.

 

Ob tem so na DARS-u navedli, da je bil postopek oddaje del zaradi pritožb neizbranih ponudnikov  dolgotrajen, vendar v družbi z zadovoljstvom ugotavljajo, da je sedaj postopek pravnomočno zaključen. Za postopek s pogajanji, ki ga naročniku ob izpolnjenih pogojih zavrnitve vseh ponudb omogoča zakon o javnem naročanju, so se odločili, ker so lahko tako hitreje prišli do novega izvajalca. Nov razpis po odprtem postopku bi bil namreč zagotovo dolgotrajnejši.

V prihodnjih dneh je predviden tudi sestanek slovensko-avstrijskega gradbenega odbora za predor Karavanke, ki ga sestavljajo predstavniki obeh upravljavcev predora, družb DARS in ASFINAG. Kot je znano, je gradnja predora na avstrijski strani stekla septembra 2018.

Foto: DARS

Skupna dolžina druge, vzhodne predorske cevi bo znašala 7.948 metrov, od tega bo slovenska stran do meje z Republiko Avstrijo dolga 3.546 metrov (3.446 metrov podzemne gradnje in 100 metrov galerije). V slovenskem delu predora bo zgrajenih 12 prečnikov, in sicer deset prečnikov za pešce oziroma prečnikov za intervencijska vozila v primeru nesreče ali požara v predoru ter dva prezračevalna prečnika v zgornjem delu predorske cevi. Zgrajene bodo tudi štiri odstavne niše, vsaka dolžine 112,5 metra.

V okviru predora bo izvedeno tudi novo podzemno zajetje karavanške vode ter izvedba dveh odvodnih cevi iz vodnega zajetja do vodovodnega jaška na južnem portalnem območju.

Dela bodo potekala v dveh fazah. V prvi fazi bodo izvedena vsa potrebna gradbena dela v predoru, v drugi fazi pa bodo izvedena še dela na elektro-strojni opremi predora, za kar bo izveden postopek oddaje javnega naročila za izbor izvajalca del za celotno predorsko cev. Začetek druge faze oziroma montaže elektro-strojne opreme je načrtovan deset mesecev pred zaključkom glavnih gradbenih del, po osemmesečni montaži opreme sledita dva meseca za zaključna gradbena dela, ki jih je mogoče opraviti šele po koncu vgraditve elektro-strojne opreme.

Po dokončanju del in preusmeritvi prometa v novo cev je načrtovana še predvidoma dvoletna sanacija obstoječe, zahodne cevi predora, za kar bo tudi izveden poseben postopek oddaje javnega naročila za izbor izvajalca del.

Na DARS-u so še zapisali, da je obstoječi avtocestni predor Karavanke bil zgrajen in predan prometu v začetku junija 1991. Gre za edini enocevni predor na slovenskem avtocestnem omrežju in hkrati tudi najdaljši slovenski cestni predor.

M.I.