Poleg ustaljene dobre higienske prakse, ki velja za posamezne storitve, je za preprečevanje
širjenja okužbe s SARS-CoV-2 potrebno upoštevati še dodatne ukrepe, ki jih NIJZ navaja v
nadaljevanju.

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok.

Varna medosebna razdalja zaradi virusa, ki se izloča s kihanjem, kašljanjem, glasnim
govorjenjem, je vsaj 1,5 metra. V primeru, da je ta razdalja manjša, je tveganje za okužbo
večje. V primeru, da je razdalja večja, je tveganje za okužbo manjše.

Roke vedno smatramo kot onesnažene, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem
ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost
prevzeti vsak posameznik. Popolne varnosti ni.

Splošne ukrepe, ki jih morajo upoštevati tako izvajalci storitev (zaposleni) kot tudi
stranke najdete tukaj.

Vir: NIJZ