Danes vložena zahteva za sklic izredne seje Občinskega sveta Občine Šentjur zaradi ugotavljanja posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Šentjurja

Slika je simbolična. (Foto: pixabay.com)

Skupina svetnic in svetnikov s prvopodpisanim Jožetom Koržetom je danes, dne 01.03.2018 v fizični obliki vložila zahtevo za sklic izredne seje Občinskega sveta Občine Šentjur z obravnavo naslednje točke: »Ugotavljanje posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Šentjurja kot strokovna podlaga za dopolnitev Zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline.»  

V svoji zahtevi za sklic izredne seje na predmetno problematiko predlagatelji obrazlagajo, da ker v samem projektu ni zajeto področje Občine Šentjur, je v prihodnje težko pričakovati, da bo to področje zajeto pri odločitvah Vlade Republike Slovenije in pri drugih relevantnih akterjih za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju razvojnih politik javnega interesa ter spremljanju in nadziranju njihovega izvajanja. Nadalje navajajo, da zaradi mačehovskega odnosa odgovornih na občini je danes šentjursko območje izvzeto iz predvidene nujne sanacije posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline.

Foto: osebni arhiv Slakan D.

Naj še spomnimo, da je ob obravnavi Zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline v Državnem zboru Republike Slovenije poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije Jelka Godec na župana že naslovila javno pobudo, da Občina Šentjur čimprej pristopi k ugotavljanju posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Šentjurja.

Svoje podpise za sklic izredne seje so prispevali svetniki iz SDS s prvopodpisanim Jožetom Koržetom, svetniki iz SMC ter svetnik iz NSi.

Na župana Občine Šentjur smo vprašanja iz predmetne problematike naslovili tudi iz uredništva Celjskega glasnika, odgovore še vedno čakamo.
 
M.I.