Dela na novi telovadnici v Zibiki potekajo v skladu s pričakovanji

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

Šmarje pri Jelšah 3 december 2020 – Novo šolsko leto je v Zibiki prineslo tudi pričetek del, izgradnje telovadnice pri tamkajšnji osnovni šoli. Dela izvaja podjetje Lesnina MG oprema iz Ljubljane, ki je bilo izbrano na javnem razpisu.

Za strokovni nadzor gradnje je bilo izbrano podjetje Studio 73 iz Štor. Nova telovadnica bo imela tloris športne površine velikosti 240 m², dimenzije 12×20 m ter skupne površine vseh prostorov 433 m².

Dosljej je izvajalec po poročanju Občine Šmarje pri Jelšah izvedel izkope, porušil in odstranil obstoječo greznico ter objekt šole in nove telovadnice povezal na novo biološko čistilno napravo. Trenutno poteka gradnja zunanjih zidov, v delu objekta je izvedena plošča v prvem nadstropju, zgrajeno je stopnišče. Na občini še upajo, da bo telovadnica do konca leta dobila še streho.

“Telovadnica bo zelo podobna že izgrajeni telovadnici pri POŠ Sveti Štefan in bo omogočala izvajanje športne vzgoje učencev podružnice in otrok, vključenih v vrtec tamkajšnjega dislociranega oddelka vrtca, prebivalcem, društvom in klubom pa bo nudila prostorske možnosti za izvajanje njihovih programov dela oz. rekreacijo občanov. V telovadnici bo mogoče organizirati tudi množične športno-rekreativne in druge prireditve”, so zapisali na šmarski občini.

V novi telovadnici bo mogoče izvajati naslednje dejavnosti:
– igra med dvema ognjema, za katero se uporablja odbojkarsko igrišče – šolski program;
– odbojka;
– košarka (pomanjšano igrišče z dodatnimi koši za mini košarko);
– badminton;
– mini nogomet (se uporabijo črte košarkarskega igrišča).

V letu 2021 bo Občina Šmarje pri Jelšah za projekt s strani Eko sklada na podlagi odločbe prejela 134.300 evrov. Na občini se nameravajo prijaviti tudi na javni razpis Fundacije za šport, kjer bi lahko tudi v letu 2021 prejeli 70.000 evrov.

Vrednost del v letošnjem letu bo znašalo okoli 150.000 evrov, v naslednjem letu pa še dodatnih 600.000 evrov. Projekt na občini želijo dokončati do pričetka naslednjega šolskega leta.

M.I.