Dela na stanovanjski soseski Dečkovo naselje – DN 10 v polnem teku in v skladu z načrti

Foto: MOC

Z Mestne občine Celje so sporočili, da v stanovanjski soseski Dečkovo naselje – DN 10 intenzivno potekajo gradbena dela v 1. fazi. Občina je v tem mesecu pridobila uporabno dovoljnje za komunalno infrastrukturo. Agusta leta 2019 so se v sklopu projekta pričela dela na območju zadrževalnika meteornih vod, v začetku marca pa je podjetje Nepremičnine Celje začelo z gradbenimi deli za izgradnjo blokov in garažne hiše.

Komunalno infrastrukturo na območju bodoče stanovanjske soseske je zgradilo podjetje Nivo Eko, ki v sodelovanju s podjetjem Remont, gradi tudi stanovanjske bloke in garažno hišo. Za dva večstanovanjska objekta so v zadnjih tednih opravili zemeljska dela, vgradili podložni beton in vlili temeljno ploščo. Trenutno potekajo betonska, armirano betonska in železokrivska dela in opaženje. Z deli ne odstopamo od terminskega načrta.

V tem času je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo sklep o sofinanciranju projekta. Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša okoli 5,7 milijona evrov (od tega znaša podpora Evropske unije 80 %, pripadajoči prispevek Republike Slovenije pa 20 %).

Vrednost celotne investicije znaša 16.556.930 EUR.

Pri oddaji novih stanovanj bo družba Nepremičnine Celje posebno pozornost namenila mladim in mladim družinam, starejšim, ki jim bodo namenjena oskrbovana stanovanja, prav tako pa bo del stanovanj prilagojen gibalno oviranim posameznikom in osebam z okvaro vida ali sluha. Sicer je občina pri projektiranju sledili sodobnim bivalnim standardom, ki zagotavljajo trajnostno in kvalitetno bivalno okolje.

Prva stanovanja bodo predvidoma vseljiva poleti 2021.

M.I.