Delničarjem družbe CETIS 2 evra dividende na delnico

Foto: cetis.si

Delničarji družbe CETIS d.d. so na svoji 32. redni skupščini, ki je potekala pretekli ponedeljek soglasno potrdili višino dividende za leto 2020, ki bo znašala 2 evra bruto na delnico.

Delničarji so se na seji seznanili, da je bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2020 znašal 5.726.945 evrov. 400.000 evrov so na podlagi sklepa prerazporedili za izplačilo dividend, preostalih 5.326.945 evrov pa je ostalo nerazporejenih.

Uredništvo