Finančna uprava Republike Slovenije je objavila preglednico ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov. Z rdečo so označili spremembe glede na novelo ZIUZEOP-A.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP in ZIUZEOP-A) za delodajalce določa tudi ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost. Za izvedbo teh ukrepov pa so predvidene tudi spremembe pri predlaganju REK obrazcev, ki so prikazane na tej povezavi.

Več informacij, vključno s preglednico, najdete v dokumentu na tej povezavi

Vir: Finančna uprava Republike Slovenije