Demografski sklad bo vodil direktor in ne minister

Ljubljana 12. oktober 2020 – Vlada je izdala Odlok o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Urad za demografijo bo spremljal in analiziral demografska gibanja na državni ravni in v posameznih regijah, sodeloval s pristojnimi ministrstvi ter pripravljal strateške državne dokumente in politike s področja demografije ter usklajuje in nadzira njihovo izvajanje, usklajeval in pripravljal ukrepe institucij na državni ravni s področja demografske politike ter spremlja in usklajuje njihovo izvajanje, v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi pripravljal in izvajal ključne državne projekte, ki so v skladu z državno demografsko strategijo in vplivajo na izboljšanje demografskih kazalnikov.

To je le nekaj nalog, ki jih bo upravljal novi sklad. Vlada je sklenila tudi, da bo sklad vodil direktor, ki bo tudi odgovoren vladi.

Odlok bo stopil v veljavo 15. janurja 2021. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo, ki ga je vlada sprejela 20. avgust 2020.

M.I.