Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozarja, da je potrebno v mesecu avgustu biti pozoren na razpise za različne štipendije.

Kadarkoli med šolskim/študijskim letom lahko dijaki in študentje oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije. Štipendija jim ob izpolnjevanju pogojev pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, dodeli se za eno šolsko/študijsko leto, vlogo je potrebno oddati na pristojni center za socialno delo. Vlogo za dodelitev državne štipendije dijaki vložijo v mesecu avgustu, da bodo v primeru izpolnjevanja pogojev do državne štipendije upravičeni s 1. septembrom oziroma z začetkom šolskega leta. Študenti pa naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo v primeru izpolnjevanja pogojev do državne štipendije upravičeni s 1. oktobrom oziroma z začetkom študijskega leta.

Pred začetkom šolskega/študijskega leta naj bodo dijaki in študenti pozorni na roke za uveljavljanje Zoisovih štipendij, vlogo je potrebno oddati na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Pomembni so naslednji roki, in sicer rok za oddajo vlog za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2018/2019 je za dijake sreda 5. 9. 2018, za študente petek, 5. 10. 2018.

Za nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij je rok za oddajo vlog za leto 2018/2019 po ZŠtip (stari zakon) za dijake sreda, 5.9.2018, za študente petek, 5.10.2018. V primeru, da so štipendisti Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu ZŠtip-1 in v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije predložiti najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2017/2018. Vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1 je dostopna na spletni strani sklada.

Dijaki, ki bodo v šolskem letu 2018/2019 obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja lahko pridobijo štipendijo za deficitarne poklice. Novost je, da bodo lahko štipendijo za deficitarne poklice prejeli tudi steklarji. Rok za oddajo vloge je pričel teči s 15.6.2018 in se zaključi z dnem 20.9.2018, vloga se odda na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 

M.I.