Za oddajo zahtevka za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka za dijake, se izteka. Zahtevek je mogoče na e-upravi oddati do 28. februarja 2021.

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic v 37. členu določa, da se enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 eurov do 31. marca 2021 izplača dijakom s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v šolskem letu 2020/2021 redno izobražujejo po javnoveljavnih izobraževalnih programih v Republiki Sloveniji in na dan 19. oktobra 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ-2 in so dopolnili 18 let pred 19. oktobrom 2020. Dijaki oddajo zahtevek za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka do 28. februarja 2021.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti