Do 30. 8. 2020 zaradi izgradnje krožišča in obnove delna zapora Ceste na Ostrožno

Foto: VO-KA Celje

Zaradi gradnje krožišča, ki bo hkrati tudi navezava na severno vezno cesto v Celju bo od jutri do predvidoma 30. 8. 2020 delna zapora Ceste na Ostrožno.

V sklopu del bo izvedena tudi rekonstrukcija 212,3 dolgega odseka obstoječe Ceste na Ostrožno hkrati z izgradnjo krožišča. Po tem delu odseka je predvidena ureditev pripadajoče infrastrukture za kolesarje in pešce ter namestitev dveh avtobusnih postajališč za vzpostavitev mestnega potniškega prometa. V sklopu projekta bomo uredili tudi odvodnjavanje, javno razsvetljavo, plinovod, telekomunikacijsko omrežje, postavili promocijske table in zasadili okoli 100 dreves na celotni trasi, skupaj s severno vezno cesto.

Foto: VO-KA Celje

M.I.