Ena od ključnih prioritet ministra Janeza Ciglerja Kralja je odziven trg dela. Na MDDSZ razmere na trgu dela intenzivno spremljamo, razmeram prilagajamo programe APZ, tudi s preusmerjanjem in motiviranjem brezposelnih za delo na deficitarnih področjih. V začetku septembra je Zavod RS za zaposlovanje objavil dodatno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020.

V javna dela, za katera je v letošnjem letu na voljo še 6 milijonov evrov, se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. Programi se bodo lahko izvajali na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Okvirno število možnih vključitev je 2.000 dolgotrajno brezposelnih oseb. 45% sredstev je namenjenih za socialnovarstveno področje, preostali del sredstev pa za druga področja.

Več o javnem povabilu na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. 

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti