V teh dneh je Mestna občina Celje z izbranim ponudnikom družbo NRG d.o.o. iz Ljubljane na podlagi gradbenega dovoljenja v Trnovljah pričela z gradbenimi deli za postavitev polnilne postaje za stisnjeni zemeljski plin. Za nadzor nad izvedbo projekta je občina pooblastila javno podjetje Energetika Celje d.o.o.. Investitor priključnega plinovoda za polnilno postajo je družba Plinovodi d.o.o. iz Ljubljane, strokovni nadzor nad gradnjo pa bo izvajalo celjsko podjetje IBJ-Inženiring biro Januš d.o.o.. Vrednost investicije po pogodbi znaša 790.093,13 evra, v kar ni vštet davek na dodano vrednost.

Izvajalec del mora projekt zaključiti do sredine decembra letos saj v Mestni občini Celje s 1. januarjem 2019 načrtujejo uvedbo javnega potniškega prometa, v katerega bi po prvotnih načrtih vključili 10 avtobusov na stisnjeni plin.  Vendar postaja ne bo namenjena samo avtobusom, ampak tudi drugim uporabnikom. V Celju pričakujejo, da bo z leti uporaba te vrste pogonskega goriva naraščala, tako kot je to trend v razvitih evropskih in svetovnih državah. Sama uporaba plina pomeni bistveno nižje stroške za nakup pogonskega goriva, poleg tega pa takšna vozila v zrak spustijo 25 odstotkov manj ogljikovega dioksida, 75 odstotkov manj ogljikovega monoksida, do 60 odstotkov manj ogljikovodikov, dušikovih oksidov in žveplovega oksida. Pri teh vozilih ne prihaja do izpusta PM 10 delcev in so zato takšna vozila še toliko bolj pomembna za samo Celje.

Vozila na stisnjeni zemeljski plin je v Evropi mogoče kupiti že od leta 1994, vendar zanje dolgo ni bilo zanimanja zaradi pomanjkljive infrastrukture. Vendar se v zadnjih letih trend spreminja in tako v razvitih državah pospešeno gradijo tovrstno infrastrukturo. Tudi v Sloveniji se povečuje število javnih polnilnic. Tako lahko sedaj le-te najdemo v Mariboru, na Jesenicah in dve v Ljubljani. Celjska polnilnica bo tako peta v Sloveniji in tudi tehnološko najsodobnejša ter avtomatizirana do te mere, da bo delovala brez zaposlenih. Na začetku bo polnjenje mogoče na dveh mestih, vendar bo sama zasnova in izgradnja omogočala, da se bo v primeru povečane uporabe postaje enostavno uredilo dodatna polnilna mesta. Na sami postaji bo v prihodnje mogoče urediti tudi dve mesti za hitro električno polnjenje vozil.

Delovanje polnilnice bo nadzorovano iz nadzornega centra Energetike, ki bo zagotavljala tudi 24-urno dežurno službo. Plačilo opravljene storitve pa boste lahko izvedli z uporabo plačilnih kartic v sistemu Bankart.

 

M.I.