Do konca leta mesečni temeljni dodatek v višini 1.100 evrov za samozaposlene, družbenike in kmete

Twitter

Ljubljana 16. oktober 2020 – Kot v prvem valu bo tudi v drugem valu epidemije koronavirusa prebivalcem in podjetjem namenila večja finančna sredstva. To prinaša včeraj potrjeni PKP 5, ki ga je sinoči potrdil Državni zbor RS.

Tako kot s preteklimi protikoronskimi zakoni si vlada tudi s petim želi ohraniti kar največje število delovnih mest, nagraditi najbolj obremenjene, ki skrbijo za starejše in bolnike. Z zakonom bodo reševali stisko samozaposlenih s temeljnim mesečnim dohodkom v višini 1.100 evrov in mikro podjetjem namenili delno povračilo dohodka.

Pomembnejši ukrepi, ki jih je sprejela vlada in potrdil Državni zbor v PKP 5 so mesečni temeljni dodatek za samozaposlene, družbenike in kmete v višini 1.100 evrov do konca letošnjega leta. V kolikor bodo te osebe prikazale upad prihodkov v letu 2020 za 20 % v primerjavi z letom 2019 zaradi karantene, bo država poskrbela za povrnitev izgubljenega dohodka.

Zaposleni v zdravstvu, ki neposredno delajo z bolniki in uporabniki socialno varstvenih storitev v sivih in rdečih conah bodo od 1. junija prejemali dodatek v višini 30 odstotkov plače, zaposleni v sivih in rdečih conah pa v višini 20 odstotkov.

V veljavi ostaja tudi koriščenja subvencioniranja čakanja na delo na doma, ki bo trajal do konca letošnjega leta. Ukrep bo ostal v veljavi tudi za delavce, ki morajo zaradi odrejene karantene otroku, ti delavci bodo prejeli 80 % plače.

M.I.