Septembra je minister za okolje Andrej Vizjak poudaril, da je cilj nacionalnega stanovanjskega programa deset tisoč novih stanovanj. S predlogom novega stanovanjskega zakona bo vlada urejala najnujnejše spremembe in rešitve javnih stanovanj. Do konca leta 2021 bodo temu sledile še ostale zakonske spremembe.

V prvi fazi bi tako stanovanjsk politiko reševali z nekoliko višjimi neprofitnimi najemninami, pei tem bi se subvencija socialno šibkejšim sorazmerno povišala. Pri tem se računa na nova sredstva, k čemur bi pripomoglo tudi dodatno zadolževanje stanovanjskega sklada, sredtva bi investirali v gradnjo novih stanovanj.

Andrej Vizjak, minister za okolje je izpostavil, da bo s takšnim trendom , deset tisoč novih stanovanj lahko doseči do leta 2030. “Država podpira gradnjo stanovanj in verjamem, da bomo skozi tudi napovedani urad za demografska vprašanja našli ključe, kako spodbujati dostopnost teh stanovanj mladim družinam oziroma kako izboljšati demografske trende v državi,” je pojasnil. Tako novela stanovanjskega zakona sledi novelam iz koalicijske pogodbe, z njimi se je vlada zavezala, da bodo na trg lansirali več najemnih javnih stanovanj, katera bodo na voljo različnim skupinam, predvsem pa mladim družinam in starejšim.

Več lahko preberete na spodnji povezavi.

Vir: Mlade družine bodo s spremembo stanovanjskega zakona lažje prišle do primernega doma