Dodatna sredstva za pomoč najbolj ogroženim

Foto: pixabay.com

V okviru odziva Unije na pandemijo covid-19 je Evropska komisija Sloveniji odobrila dodatnih 8,9 milijona evrov za izvajanje Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014 – 2020.

Ministrstvo je v okviru odziva Unije na pandemijo covid-19 (pobuda React EU) zaprosilo za dodatna sredstva za izvajanje Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014 – 2020 v višini 8,9 milijona evrov, od katerih bo 7,7 milijonov namenjenih za nakup prehrambenih izdelkov za najbolj ogrožene.

Predlog je ministrstvo pripravilo tako, da bo mogoče z dodatnimi sredstvi hitro in kontinuirano zagotavljati pomoč najbolj ogroženim, brez dodatnega administrativnega bremena.

Ministrstvo bo tako z obstoječimi ter dodatnimi sredstvi v okviru odziva Unije na pandemijo covid-19 in v luči blaženja posledic pandemije covid-19 v naslednjih treh letih zagotovilo predvidoma 5.000 ton prehrambenih izdelkov na leto.

Prehramben izdelki, ki bodo dobavljeni iz dodatnih sredstev v okviru odziva Unije na pandemijo covid-19, bodo predvidoma na voljo že v letošnjem letu ter v letih 2022 in 2023.

Dejavnost sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim v okviru odziva Unije na pandemijo covid-19.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti