Minister Zdravko Počivalšek je s predstavnikoma SID banke, predsednikom uprave, mag. Sibilom Svilanom, in članom uprave, Goranom Katušinom, podpisal sporazum o financiranju, s katerim se obstoječemu skladu SID banke pridružuje novi Sklad skladov COVID-19, v višini 95 milijonov evrov EKP sredstev, vključno s finančnim vzvodom. Namen je preko mikroposojil ter posojil za raziskave, razvoj in inovacije omiliti posledice epidemije na gospodarstvo.

Sklad skladov COVID-19 je nov sklad v okviru SID banke, ki je namenjen predvsem odpravi in blaženju negativnih posledic COVID-19 ter pomoči naložbam podjetij. Z ugodnimi mikroposojili in posojili nudi možnost financiranja obratnih sredstev na naložbenem področju podjetništva ter raziskav, razvoja in inovacij, s čimer podjetjem pomaga pri zagotavljanju likvidnosti in lažjemu okrevanju. Skladno s sporazumom, sklenjenim med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banko, je v okviru tega sklada na voljo dodatnih 65 milijonov iz evrov evropske kohezijske politike. Evropska sredstva bodo z dodatnimi sredstvi SID banke in izbranih finančnih posrednikov obogatena na predvidoma 95 milijonov evrov posojilnega potenciala za podjetja. Z ozirom na situacijo v gospodarstvu predvidevamo, da bo največji del sredstev do podjetij plasiran v letih 2020 in 2021. Financiranje končnih prejemnikov z mikroposojili za MSP bo potekalo preko izbranih finančnih posrednikov, posojila za RRI pa bo izvajala SID banka sama

»Razmere, ki so posledica epidemije, niso začasne, zato moramo razmišljati o dveh segmentih ukrepov za pomoč gospodarstvu. Prvi sklop zajema ukrepe za blažitev posledic epidemije, ki so zajeti v vseh štirih #PKP zakonih in katerih temeljna cilja sta ohranitev delovnih mest ter likvidnosti podjetij. Drugi sklop ukrepov pa se nanaša na obnovo gospodarstva in njegovo rast v obdobju po epidemiji. Tukaj moramo slediti strategiji, ki smo jo v Sloveniji sprejeli že pred epidemijo in govori o povečanju vlaganj v razvoj in posredno gospodarsko rast. Vsaka kriza nekaj odnese in nekaj novega prinese. Ta mora prinesti višje zavedanje o pomenu vlaganj v raziskave, v razvoj in v nova, visoko zahtevna delovna mesta«, je povedal Minister Zdravko Počivalšek

Sredstva Sklada skladov COVID-19 so namenjena podjetjem vseh velikosti, kar sledi strateškemu cilju Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v smeri razvoja vseh segmentov slovenskega gospodarstva. Velika podjetja lažje zmorejo investicijska vlaganja sama, medtem, ko je to za srednja in mala podjetja pogosto neobvladljiv izziv. Finančni instrumenti na voljo v okviru novega Sklada skladov COVID-19 nudijo dodatno pomoč za blaženje posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 in krepijo njihove možnosti, zato pozivamo in vabimo podjetja, da izkoristijo priložnost in prijavijo programe, ki bodo okrepili njihov razvoj na srednji in dolgi rok.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo