Dogovor podjetja Merkur in obeh reprezentativnih sindikatov obeta zaposlenim višje osnovne plače

Foto: pixabay.com

Iz Merkurja so sporočili, da natanko po enem letu od napovedanih začetkov socialnega dialoga s sindikati so v Merkur trgovina d.o.o., slovenskemu podjetju z več kot 120 letno tradicijo, ki zaposluje več kot 1.400 delavcev po vsej Sloveniji, podpisali z obema reprezentativnima sindikatoma Podjetniško kolektivno pogodbo in Socialni dogovor.

Tako za prihodnje poslovanje in stabilnost  podjetja kot za zaposlene in predstavnike sindikatov je ta podpis pomemben mejnik, saj je v družbi MERKUR trgovina d.o.o. povprečna osnovna plača za tipična delovna mesta v prodaji v povprečju sedaj višja od dosedanje za 26%, v logistiki pa za 21%, hkrati pa praviloma ni nobena osnovna plača nižja od minimalne plače. 72% vseh zaposlenih bo tako imelo višjo osnovno plačo, v prodaji v trgovskih centrih in logistiki je odstotek še višji in znaša 95%.

»S prenovo plačnega sistema smo v podjetju pričeli že v začetku lanskega leta in takrat pričeli tudi s socialnim dialogom. Uspešno je zaključena pomembna zaveza iz Socialnega dogovora za leti 2019 in 2020, kjer smo se držali dogovorjenega ter po nekaj mesečnih pogajanjih o novi Podjetniški kolektivni pogodbi, vključno s tarifno prilogo, s predstavniki sindikatov podpisali oba ključna dokumenta. Nova Podjetniška kolektivna pogodba in Socialni dogovor nam v prihodnje zagotavljata trdne temelje za prihodnje poslovanje in stabilnost podjetja, hkrati pa izhodišče za nadaljnjo rast, ki bo temeljila na strokovnosti in motiviranosti zaposlenih.« pojasnjuje generalni direktor Blaž Pesjak in dodaja, da so v Socialnem dogovoru za 2020, 2021 in 2022  zapisali tudi nadaljevanje zastavljenih aktivnosti za naprej na področju reorganizacije družbe, sistemizacije delovnih mest, razporeditvah delovnega časa in drugih splošnih notranjih aktih ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov in zakonodaje ter poslovnih ciljev in poslovnega okolja v katerem podjetje posluje.

Predsednica Sindikata Merkur Group Mateja Tavčar pojasnjuje, da so zadovoljni, da je konstruktivni dialog z vodstvom o novem plačnem modelu v podjetju, ki se je odvijal več mesecev na rednih srečanjih, prinesel rezultat in podpis obeh dokumentov: »Dogovorili smo nov plačni model, vključno z višjo osnovno plačo, ki se je prvič izplačal prav v teh dneh, kar je za zaposlene ključnega pomena. Plače se bodo zaposlenim v povprečju precej povečale, hkrati pa je za nas zelo pomembno,  da osnovne plače zaposlenih ne bodo nižje od minimalne plače.«

Aleš Gostiša, predsednik Svobodnega sindikata Merkur je ob podpisu obeh dokumentov izrazil zadovoljstvo in omenil, da so se uspešno spogajali tudi o višjem nadomestilu za prehrano v višini 5 EUR na dan in določili letošnji regres v višini 1.050 EUR neto.

»Da je poslovodstvo lahko skupaj z reprezentativnima sindikatoma uspešno podpisalo oba dokumenta je tudi odraz prizadevanj in zavzetosti vseh zaposlenih v podjetju. Da bomo lahko na vseh področjih našega delovanja s strokovnim znanjem in izkušnjami pristopali tudi v prihodnje do naših kupcev kakovostno, bomo nadaljevali tudi z izobraževanji in usposabljanji za obvladovanje novih oz. spremenjenih procesov dela, za nove sodelavce izvajali programe uvajanja za hitrejšo prilagajanje delovnemu utripu in procesom družbe. Nadaljevali bomo z delavnicami za promocijo zdravja ter z namenom pospeševanja učenja in s tem pospeševanja produktivnosti nadaljevali z e-izobraževanjem. Tudi v prihodnje bomo vlagali v nova strokovna in krepili produktna znanja ter posamezne kompetence, ki so glede na strateške usmeritve v našem podjetju najpomembnejše,« je še pojasnila Sanda Goleš, direktorica za kadre, pravo in splošne službe v Merkur trgovina d.o.o.

Vir: Merkur