Krožišče pri Poslovno obrtni coni v Kozjem je dobilo dokončno podobo.

V sredico je postavljena skulptura jabolka, ki ponazarja sadež, ki je po prizadevanjih Kozjanskega parka postal prepoznavni znak s tega območja. Kozjanski park z odlično parkovno prakso ohranja in neguje visokodebelne travniške sadovnjake in s tem omogoča razvoj in rast jablan, ki za domačine predstavljajo več kot zgolj sadež.

Narejeno je iz stekla, ki je v preteklosti, ko je v tem koncu Kozjanskega slovelo po glažutarstvu, ljudem omogočalo preživetje.

Jabolko je ponoči osvetljeno in nudi poseben pogled.

Vir: Občina Kozje