Določen način, kako preveriti izpolnjevanje pogoja PCT

Foto: Matic Štojs Lomovšek

Vlada je na dopisni seji 4. avgusta 2021 poleg podaljšanja veljavnosti odlokov o začasni omejitvi tako na področju kulturnih dejavnosti kot na področju kolektivnega uresničevanja verske svobode sprejela tudi odlok, ki določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja PCT.

Podaljšanje veljavnosti odlokov

Vlada je z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri ponujanju kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji.

Odlok, ki je bil 4. avgusta 2021 objavljen v Uradnem listu, podaljšuje veljavnost odlokov do vključno 15. avgusta 2021. Pogoji in omejitve na obeh področjih ostajajo nespremenjeni.

Veljavni pogoji in omejitve izvajanja kulturnih dejavnosti so objavljeni na strani Izvajanje kulturnih dejavnosti, kolektivnega uresničevanja verske svobode na strani Uresničevanje verske svobode.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT

Poleg podaljšanja odlokov, povezanih s covidom-19, je vlada sprejela tudi Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Odlok je pravna podlaga za uporabo mobilne aplikacije, namenjene preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT oseba predloži digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, ki je opremljeno s kodo QR. Ob odčitavanju kode QR v aplikaciji bo razvidno, ali oseba izpolnjuje pogoj PCT – vendar ne, katerega od pogojev izpolnjuje –, osebno ime in letnica rojstva. To slednje je nujno zaradi potrditve istovetnosti, da se predloženo dokazilo nanaša na osebo, ki ga je predložila.

Odlok tudi določa, da aplikacija ne sme omogočati hrambe ali druge obdelave osebnih podatkov, prav tako se ne sme povezovati z nobeno zbirko osebnih podatkov. Aplikacijo bo zagotovil in z njo upravljal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Če pa bo oseba predložila neko drugo, vendar ustrezno potrdilo oziroma dokazilo, se bo izpolnjevanje pogoja PCT preverilo z vpogledom v to potrdilo oziroma dokazilo.

Na Ministrstvu za kulturo pojansjujejo, da odlok ne ureja ukrepov in ne uvaja novih.

Vir: Ministrstvo za kulturo