Določen nov rok za oddajo vlog na Javni razpis Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je že junija lani objavilo Javni razpis »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018«. Javni razpis je predvideval tri razpisna obdobja – obdobje A, obdobje B in obdobje C. Predvideval je tudi tri roke za oddajo vlog.

Tako je sedaj pristojno ministrstvo določilo rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev za razpisno obdobje C. Rok za oddajo vlog je od 1. 3. 2018 do 3. 4. 2018 do 10. ure. Ta javni razpis je namenjen zaposlitvi mladih do vključno 29 let, v okviru katerega se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno izobraževalno delo v vzgojno izobraževalnem zavodu.
Posamezni prijavitelj, ki bo izbran na javnem razpisu bo s pomočnikom vzgojitelja kot začetnik sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje C, od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018. Kandidat, ki bo postal pomočnik vzgojitelja začetnik bo na svojem delovnem mestu pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije. Pri svojem delu bo kandidat opravil tudi vse z zakonom in z drugimi predpisi določene aktivnosti, ki mu bodo omogočile pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja. Vzpodbudno je dejstvo, da bo kandidat po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu z istim zavodom sklenil novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje vsaj enega meseca.
Children Gardener Kindergarten Kindergarte
Na razpis se lahko prijavijo vzgojno-izobraževalni zavodi, skupaj z izbranim kandidatom za pomočnika vzgojitelja začetnika. Predhodno mora biti izveden postopek objave prostega projektnega delovnega mesta, ki mora biti v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo oziroma z zakonodajo s področja zaposlovanja. Zadnji rok za prijavo je tako dne 3. 4. 2018 do 10. ure.
 
M.I.