Dr. Milan Zver: Program Erasmus+ je vodilni evropski program in zgodba o uspehu

Foto: ELS

Evropski poslanec dr. Milan Zver je včeraj sodeloval na novinarski konferenci, kjer je skupaj s predsednico odbora za kulturo Sabine Verheyen in poročevalcema za dosje Kreativna Evropa in za dosje Evropska solidarnost, poslancema Massimilianom Smerigliom in Michaela Šojdrovo, spregovoril o programu Erasmus+ pred dokončno odobritvijo programov za obdobje 2021-2027.

“Danes je velik dan za prijatelje Erasmus+ programa. Sprejeli bomo zakonodajno resolucijo, ki prižiga zeleno luč za delovanje Erasmus+ programa v novi finančni perspektivi,” je uvodoma dejal evropski poslanec dr. Milan Zver. V nadaljevanju je povedal, da je Erasmus+ zgodba o uspehu, ki uživa visoko podporo evropske javnosti, kar nakazujejo tudi javnomnenjske raziskave.

Dr. Milan Zver je dejal, da je ponosen, da je v zadnjih letih kot stalni poročevalec Evropskega parlamenta za omenjeni program del te zgodbe o uspehu. Prav tako je ponosen na to, da so skupaj s poročevalci v senci vseh političnih skupin, zmogli ta napor, da so dosegli ustrezna finančna sredstva. Kot je še povedal evropski poslanec so pogajanja s Svetom EU trajala dve leti in pol, obsegala so pet krogov pogajanj in se zaključila decembra 2020 v času nemškega predsedovanja Svetu EU.

V nadaljevanju je dr. Milan Zver predstavil, da je bilo v pogajanjih doseženih nekaj konkretnih uspehov, in sicer: “povečali smo proračun Erasmus+ programa na več kot 28 milijard evrov, torej skoraj dvakrat več kot v finančni perspektivi 2014-2020; v Erasmus+ smo vključili tri nove velike pobude: European Universities, DiscoverEU and Centres of Vocational Excellence; v Erasmus+ smo zagotovili večjo inkluzijo, vključno za starejše udeležence; dodatno smo povečali proračun za poklicno izobraževanje in usposabljanje; poenostavili smo delovanje programa Erasmus+, zagotovili smo močnejšo nadzorno vlogo parlamenta pri implementaciji programa Erasmus+,” je naštel evropski poslanec in se ob tem posebej zahvalil predsednici odbora CULT Sabine Verheyen za uspešno delo.

“Erasmus+ je napravil pomemben korak naprej. Zagotovili smo, da se bodo v naslednjem obdobju mladi Evropejci še bolj družili, izmenjavali izkušnje, spoznavali druge jezike in kulture, utrjevali evropsko pripadnost,” je poudaril evropski poslanec. Dodal je še, da program Erasmus+ povečuje aktivno državljanstvo, zato pričakujemo tudi boljši položaj ‘Erasmusovcev’ pri vključevanju na trg dela in v družbo. Po besedah evropskega poslanca omenjeni program ne koristi samo sodelujočim, temveč tudi univerzam, šolam, lokalnim skupnostim in družbam nasploh. “Program Erasmus+ pomeni splošno dodano vrednost, kar so spoznali tudi voditelji držav članic, ki so izdatno podprli ta program, kljub delni ustavitvi izvajanja programa zaradi epidemije covid19,” je povedal dr. Milan Zver.

V zaključku je dr. Milan Zver povedal, da je Erasmus+ program eden redkih programov, ki ne povezuje le mlade in manj mlade, temveč tudi politične odločevalce, kar se mu zdi odlično tudi za evropsko prihodnost.

Vir: ELS