Dravske elektrarne Maribor uveljavile predkupno pravico in postale večinski lastnik velenjske družbe RGP

Foto: rgp.si

Iz družbe Dravske elektrarne Maribor (DEM) so sporočili, da so se uveljavili predkupno pravico za nakup poslovnega deleža velenjske družbe RGP s strani Premogovnika Velenje. S tem so DEM kupile 56,9 odstotni poslovni delež za katerega so plačali kupnino v višini 6,9 milijona evrov. Po novem imajo tako DEM 86,9 odstotni lastnik v družbi RGP, saj so imele pred tem v lasti 30 odstotkov omenjene družbe.

DEM je lastnik RGP-ja postal junija 2019, ko se je v lastniškem deležu priključil k družbam Premogovnik Velenje, Termoelektrarna Šoštanj in Soške elektrarne Nova Gorica. Po novem je lastniški delež v RGP razporejen: 86,9 odstotka Dravske elektrarne Maribor, 5,1 odstotka Termoelektrarna Šoštanj, po 4 odstotke pa imata v lasti Soške elektrarne Nova Gorica in Premogovnik Velenje.

»Skladno z Razvojnim načrtom  Skupine Premogovnik Velenje poteka poslovno prestrukturiranje družbe. Na področju odprodaje dolgoročnih finančnih naložb je bila prodaja v preteklosti delno že realizirana. Prodani so bili poslovni deleži v družbah Golte, Erico in Karbon. Premogovnik Velenje je bil imetnik skupno 60,9-odstotnega poslovnega deleža v lastniški strukturi družbe RGP, po prodaji pa še vedno ohranja 4-odstotni poslovni delež. Glede na sprejete poslovne usmeritve skupine HSE in s ciljem doseganja čim bolj racionalnega delovanja družb nas veseli, da se poslovni delež prodaja znotraj skupine HSE, saj bomo lahko zmanjšali obseg naročanja zunanjih izvajalcev gradbenih in drugih storitev. RGP kot vedno bolj prepoznavno in uspešno gradbeno podjetje lahko storitve ponudi po konkurenčni ceni, dela pa so izvedena dobro in kakovostno,« je v izjavi za javnost povedal generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec.

Ob podpisu pogodbe je direktor Dravskih elektrarn Maribor Andrej Tumpej povedal: »RGP, d. o. o., je družba, specializirana za infrastrukturno dejavnost in razpolaga s specifično opremo ter znanji, skladnimi s trenutnimi in načrtovanimi dejavnostmi družbe Dravske elektrarne Maribor. Dravske elektrarne Maribor so z družbo RGP pri nekaterih projektih sodelovale že do sedaj, kot je na primer ohranjanje energetskega potenciala reke Drave in izgradnja nadomestnega cestišča preko jezu Markovci. Z načrtovano realizacijo novih projektov pa vidimo možnosti nadgradnje sodelovanja ob hkratni poenostavitvi nekaterih aktivnosti in postopkov«.

»Dravske elektrarne Maribor so za družbo RGP v obdobju zadnjih dveh let znotraj skupine HSE na področju internih projektov predstavljale največjega naročnika gradbenih del in tudi projekcije za prihodnja leta kažejo podobno situacijo. Nakup poslovnega deleža družbe RGP s strani Dravskih elektrarn Maribor je še toliko pomembnejši, saj so pred nami zahtevnejši energetski projekti (vetrne elektrarne, fotovoltaika, hranilniki električne energije idr.), ki jih načrtujejo v DEM,« je povedal direktor družbe RGP Anton Žagar.

M.I.